Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê kho bãi mới nhất năm 2023

Rate this post

Hợp đồng thuê nhà xưởng hoặc thuê kho bãi để sản xuất kinh doanh là một trong những mẫu hợp đồng pháp lý cần thiết cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Một hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi tốt sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi đối với doanh nghiệp, Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng mới nhất mà Đồng Phục Tiến Bảo thu thập mới nhất hiện nay.

Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi là gì?

Về khái niệm, hợp đồng thuê nhà xưởng là một loại của hợp đồng thuê bất động sản. Trong đó đối tượng của hợp đồng thuê là nhà xưởng. Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014, hợp đồng thuê nhà xưởng được hiểu như sau:

 

Hợp đồng thuê xưởng là sự giao kết giữa bên cho thuê và khách hàng thuê xưởng, theo đúng các quy định của pháp luật. Hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi phải trình bày rõ ràng, minh bạch thông tin về mục đích cho thuê, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên trong thời gian thuê xưởng. Với hợp đồng đã giao kết, thì hai bên phải thực hiện đúng theo quy định và thoả thuận trong hợp đồng.

Tại sao phải làm hợp đồng thuê xưởng, nhà kho?

 • Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi là hợp đồng có tính chất ràng buộc trách nhiệm giữa các bên. Nó có giá trị pháp lý cao.
 • Sau khi hai bên đã thực hiện giao kết hợp đồng thuê xưởng thì cần thực hiện đầy đủ các thoả thuận ban đầu. Đơn cử như việc bên thuê xưởng cần thanh toán khoản tiền thuê đầy đủ, đúng thời hạn và bên sở hữu nhà xưởng cần phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đối với bên thuê.
 • Đằng sau một bản hợp đồng thuê xưởng là hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm các bộ Luật dân sự và Luật thương mại. Chính vì vậy, quyền lợi của đôi bên tham dự cũng sẽ được bảo vệ tối ưu nhất khi bên còn lại không tuân thủ theo những điều khoản có trong bản hơp đồng.u như bên còn lại không thực hiện đúng những cam kết có trong bản hơn đồng.

Đóng một vai trò cực kỳ cần thiết, hợp đồng thuê xưởng là văn bản bắt buộc cần có đối với việc thuê nhà xưởng kho bãi. Đôi bên cần có sự trao đổi, bàn bạc cần thiết để việc kiểu quản trở nên hiệu quả, bảo vệ quyền lợi cao nhất.

Nội dung hợp đồng thuê nhà xưởng

Tuỳ theo từng loại hình dịch vụ cho thuê nhà xưởng kho bãi khác nhau mà hợp đồng sẽ có những điều khoản phù hợp. Tuy nhiên, hầu hết hợp đồng thuê xưởng phổ biến hiện nay sẽ có những nội dung cơ bản như sau:

 • Thông tin pháp lý của bên thuê và cho thuê: Họ và tên, địa chỉ, SĐT liên lạc, CMND/CCCD, . .. Hoặc nếu là công ty cổ phần cần có: Tên công ty, mã số doanh nghiệp, . ..
 • Giá cho thuê xưởng và các dịch vụ liên quan (Chi phí vận tải, bốc dỡ hàng hoá, bảo quản hàng hoá, . ..)
 • Hình thức thanh toán
 • Thời hạn thuê và phương thức chấm dứt hợp đồng
 • Trách nhiệm và quyền lợi của hai bên
 • Giải quyết hậu quả khi có bên vi phạm hợp đồng
 • Chữ ký và đóng dấu của hai bên

Khi ký kết hợp đồng thuê xưởng, cần xem xét thật kĩ các điều khoản quy định ở trên. Nếu có vấn đề vướng mắc, cần chỉnh sửa cần trao đổi ngay để tránh những rắc rối về sau này.

Về thủ tục ký hợp đồng thuê nhà xưởng, bên thuê xưởng khi dùng diện tích thuê để đăng kí kinh doanh, làm giấy phép con hoặc đăng ký với cơ quan Quản lý Nhà nước cần chú ý xem xét kỹ lưỡng quyền cho thuê nhà xưởng hợp pháp của công ty cho thuê theo Điều 175 Luật đất đai 2013.

Nhà xưởng xây dựng trên đất trả tiền hàng năm không được quyền cho thuê nhà xưởng theo Luật đất đai 2013, do đó khi kí kết hợp đồng thuê nhà xưởng bên thuê cần xem xét kỹ lưỡng giấy tờ về quyền sở hữu và quyền cho thuê nhà xưởng trước khi kí kết.

Các mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng thông dụng nhất

Để thuận tiện cho việc soạn thảo, ký kết văn bản cho thuê, dưới đây bất động sản Homedy xin gửi đến bạn mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng đầy đủ, thông dụng nhất hiện nay. Mời bạn tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG

Số: 

 –  Căn cứ vào Bộ Luật dân sự và Luật thương mại đã được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 14/06/2005.

 –  Căn cứ vào nhu cầu của bên A và khả năng của bên B.

Hôm nay, ngày   tháng  năm , tại Văn phòng Công ty….. địa chỉ: …………………  chúng tôi gồm có:

 1. BÊN A: CÔNG TY……………………

Đại diện bởi : Ông, Bà ……………….

Chức vụ      : ………………………..

Địa chỉ            : ……………………….

Điện thoại   : …………………………

Fax                : ………………………

MST               : ……………………….

 1. BÊN B: CÔNG TY ……………………

Đại diện      :  Ông ………………………………….                              

Chức vụ      : …………………

Địa chỉ            :…………………

Điện thoại   :…………………….

MST               :…………………….

MSTK         :……………………..

Tài khoản    :……………………..

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Nhà xưởng, diện tích thuê, mục đích thuê:

 1. Nhà xưởng :         

–  Bên B là chủ sở hữu quyền sử dụng đất và chủ sở hữu nhà xưởng tại đây. Bên B đồng ý cho bên A thuê và bên A đồng ý thuê nhà xưởng của bên B tại địa chỉ: …………………………………….. theo hợp đồng thuê đất số ……. Ký kết ngày ….. và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số … được cấp ngày …../…/…. ( sau đây gọi là ‘Nhà xưởng’’).

 1. Diện tích thuê :

– Tổng diện tích thuê là : ……….. mét vuông ……………………

Bên A được toàn quyền sử dụng nhà xưởng sản xuất của bên B. Bên A tự xây dựng thêm phụ trợ khác với sự đồng ý cho phép của bên B

– Thời hạn thuê là …….. năm kể từ ngày ………… đến ……………

 1. Mục đích thuê :

– Bên A sử dụng nhà xưởng với mục đích phục vụ hoạt động sản xuất …………………… theo quy định cho phép nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Giá thuê và phương thức thanh toán :

 1. Giá thuê:

–  Giá thuê nhà xưởng hàng tháng là:………….. 

– Giá thuê trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các chi phí dịch vụ khác do bên A sử dụng.

– Giá thuê quy định tại điều này sẽ không thay đổi trong vòng …………. năm đầu của thời hạn thuê. Mỗi năm giá thuê xưởng sẽ tăng thêm 5% giá thuê trước đó theo quy định tại hợp đồng này.

 1. Đặt cọc :

– Bên A có trách nhiệm đặt cọc cho bên B số tiền tương đương với ….. tháng tiền thuê nhà xưởng vào sau khi hai bên ký hợp đồng 5 ngày, tổng số tiền là : ……………..

– Tiền đặt cọc bên A đặt cho bên B là tiền để đảm bảo bên A sẽ thực hiện đúng quy định được ghi trong hợp đồng này,

– Bên B có nghĩa vụ hoàn trả tiền đặt cọc này cho bên A khi thời hạn thuê đã hết, hay bị chấm dứt.

 1. Tiền điện và tiền nước

– Bên B có quyền sử dụng trạm biến áp ……KVA của bên A để phục vụ hoạt sản xuất kinh doanh của bên A trong suốt thời hạn thuê nhà xưởng.

– Bên A sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tiền điện, nước trong thời hạn thuê dựa trên mức sử dụng thực tế và giá cả theo quy định của cơ quan nhà nước, nơi địa phương có thẩm quyền.

 1. Phương thức thanh toán.

– Lần 1 sẽ thanh toán vào ngày ……… với số tiền là ….. tháng tiền thuê xưởng, các lần sau bên A sẽ có trách nhiệm thanh toán cho bên B ….. tháng 1 lần trong vòng 05 ngày đầu của kỳ tiếp theo ( Không kể ngày Lễ, Tết, thứ Bảy, Chủ nhật), thời gian làm mốc để thanh toán là …………..

– Bên B có trách nhiệm bàn giao nhà xưởng cho bên A trong tháng ………… Thời hạn thuê sẽ được tính từ ngày ………

– Số tiền cuối cùng sẽ được quyết toán khi 02 bên thanh lý hợp đồng và bên B sẽ trả lại bên A số tiền đặt cọc ban đầu.

– Các chi phí sử dụng điện, nước và dịch vụ khác trong nhà xưởng sẽ được thanh toán theo thông báo của bên B và tuần đầu hàng tháng.

– Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền VNĐ.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của các bên.

Bên B

– Đảm bảo đường giao thông nội bộ, cổng ra vào và toàn bộ các thiết bị trong nhà xưởng thực tế phục vụ cho việc sử dụng.

– Đảm bảo bàn giao nhà xưởng cho bên A đúng hạn và đảm bảo rằng không có bất kỳ hư hỏng hay hạn chế nào đối với việc sử dụng nhà xưởng của bên A.

– Chịu trách nhiệm về tất cả các khoản thuế (không bao gồm thuế VAT cho bên A thuê nhà xưởng ) và nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến nhà xưởng và tiền thuê nhà xưởng thuộc trách nhiệm chủ sở hữu (nếu có).

– Bên A được sử dụng toàn bộ hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nhà xưởng có sẵn mà bên A bàn giao.

– Phát hành hóa đơn giá trị gia tăng cho bên A theo đúng nội dung thanh toán theo hợp đồng và khi bên A đã trả đủ tiền thuế VAT.

– Đảm bảo cho bên A có thể sử dụng ổn định nhà xưởng và tất cả diện tích thuê trong suốt thời hạn thuê. 

– Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo dưỡng nhà xưởng trong trường hợp hỏng hóc không do lỗi của bên A (nếu có).

– Không tăng giá thuê trước thời hạn mà không có sự đồng ý và thỏa thuận của bên A ngoài trường hợp quy định tại Điều 2 của hợp đồng này.

– Yêu cầu bên A sửa chữa hoặc thanh toán chi phí liên quan đến các hỏng hóc của các thiết bị hoặc kết cấu nhà xưởng xảy ra do lỗi của bên B.

– Lấy lại diện tích cho thuê khi thời hạn thuê đã hết hoặc bị chấm dứt.

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không bị bất cứ bồi thường nào nếu bên A có một trong các hành vi sau đây :

+ Bên A không trả tiền thuê theo thỏa thuận đã cam kết trong Hợp đồng này hoặc thanh toán chậm quá thời hạn trên Hợp đồng mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của bên B.

+ Bên A không sử dụng nhà xưởng theo đúng mục đích sử dụng ghi trong hợp đồng này.

Bên A

– Chi trả tiền thuê nhà xưởng cho bên B theo đúng thỏa thuận tại điều 2 của hợp đồng này.

– Chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí điện, nước và các chi phí dịch vụ khác do bên A sử dụng trong thời hạn thuê.

– Chịu trách nhiệm về thuế và nghĩa vụ với địa phương và nhà nước Việt Nam trong việc sản xuất và kinh doanh của mình.

– Sử dụng nhà xưởng theo đúng mục đích quy định tại hợp đồng này và theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng, bên A phải thông báo bằng văn bản cho bên B và phải được sự chấp thuận của bên B trước khi tiến hành.

– Bên A được quyền xây dựng, cải tạo, sửa chữa, thay thế và lắp đặt các thiết bị phục vụ cho hoạt động của bên A nhưng không được làm ảnh hưởng đến kết cấu của nhà xưởng và phải được sự đồng ý bằng văn bản của bên B.

– Sau khi nhận bàn giao nhà xưởng, bên A có quyền :

+ Xây dựng phụ trợ sản xuất.

+ Xây dựng biển hiệu công ty ở một bên cổng chính của nhà xưởng

+ Có quyền yêu cầu bên B sửa chữa, khắc phục các hỏng hóc đối với nhà xưởng do khấu hao và bảo dưỡng nhà xưởng khi cần thiết để đảm bảo bên A có khả năng sử dụng nhà xưởng và diện tích thuê mà không chịu bất cứ hạn chế nào. 

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước trước pháp luật Việt Nam về các vấn đề liên quan đến việc phòng cháy chữa cháy và thực hiện các quy định về trật tự công cộng, an ninh trong khu vực thuê.

+ Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không phải bồi thường nếu bên B có một trong các hành vi sau đây :

+ Tăng tiền thuê nhà xưởng trong thời gian hợp đồng mà không thông báo trước, thỏa thuận hoặc đồng ý bằng văn bản của bên A.

+ Không tiến hành sửa chữa kịp thời những hư hại do khấu hao hoặc lỗi khách quan về cấu trúc nhà xưởng sau khi được sự thông báo của bên A.

Điều 4 :

 1. Thời gian bên A có thể sử dụng nhà xưởng bắt đầu từ ngày   …………..
 2. Đối với toàn bộ diện tích thuê, bên A có quyền áp dụng các nội quy và quy định, xác định các khu vực hạn chế thuộc diện tích đã thuê để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của bên A.

– Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên B không được bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê nhà xưởng tại hợp đồng này với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự thỏa thuận của bên A. Hết thời hạn hợp đồng, bên A có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục các thiệt hại, hư hỏng của nhà xưởng do lỗi của bên A, trừ các hỏng hóc tự nhiên của nhà xưởng, thiết bị và bàn giao lại nhà xưởng cho bên A bằng văn bản giữa 02 bên.

 Điều 5:

 1. Nhân viên của bên A được phép sử dụng toàn bộ nhà xưởng cũng như phần đất nằm trong khuôn viên của bên B

Điều 6:

 1. Bất kỳ sửa đổi hợp đồng được thỏa thuận của hai và xác nhận bằng văn bản có chữ ký của đại diện hai bên và lưu giữ như là phụ lục hợp đồng
 2. Tất cả các phụ lục hợp đồng không được tách rời khỏi hợp đồng chính thức. Tất cả các quy định khác sẽ có hiệu lực từ ngày làm phụ lục hợp đồng để hai bên ký kết

Điều 7 : Điều kiện bất khả kháng

 1. Sự kiện bất khả kháng được hiểu là thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc sự nguy hiểm của chiến tranh, những thay đổi của pháp luật xảy ra bất ngờ và ngoài sự kiểm soát của hai bên.

– Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải cố gắng hết sức để ngăn chặn, giảm thiểu và vượt qua của sự kiện bất khả kháng

– Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông bảo thường xuyên cho bên kia về tình hình, hậu quả và biện pháp để ngăn ngừa ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng.

 1. Trường hợp không có các trường hợp bất khả kháng, các bên sẽ tiếp tục nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Điều 8 :  Thời hạn hợp đồng và thanh lý hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực ….. năm kể từ ngày …/…/… đến …/…/…

Điều 9 : Điều khoản chung

– Cả hai bên cam kết tuân thủ các điều khoản của hợp đồng này. Không bên nào có quyền thay đổi các khoản mục trong hợp đồng này mà không có sự đồng ý của bên kia. Tất cả các thay đổi trên phải được hai bên đồng ý bằng văn bản.

– Trong trường hợp một bên vi phạm hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, trừ trường hợp có quyền chấm dứt hợp đồng theo quy định tại điều 3 của hợp đồng này, bên đó sẽ phải bồi thường cho bên kia một khoản tiền tương đương với 02 tháng tiền thuê nhà xưởng vào thời điểm vi phạm.

– Thời hạn hợp đồng, nếu có bất kỳ tranh chấp hay vấn đề nào phát sinh, các bên phải thông báo cho bên kia để đàm phán và giải quyết trên tinh thần hợp tác, xây dựng. Trường hợp hai bên không thể giải quyết được, tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng

– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 5 bản.         

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên) 

>>> Download Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng mới nhất tại đây.

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, trường hợp hợp đồng thuê nhà xưởng cá nhân với doanh nghiệp hoặc giữa cá nhân với cá nhân cũng có thể áp dụng tương tự mẫu này.

Một số quy định về hợp đồng thuê nhà xưởng

Điều kiện được phép cho thuê nhà xưởng

 1. Công ty kinh doanh cho thuê nhà xưởng có ngành nghề kinh doanh là: Kinh doanh bất động sản.
 2. Nhà xưởng xây dựng trên đất thuê đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư phải có hợp đồng cho thuê lại nhà xưởng dư thừa hoặc có văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc doanh nghiệp được phép cho thuê lại nhà xưởng dư thừa.
 3. Nhà xưởng đã hoàn thành xong các thủ tục xây dựng phải có văn bản nghiệm thu có đóng dấu của cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thuê xưởng

 1. Nhà xưởng thuộc diện được cho thuê theo Luật đất đai 2013.
 2. Hợp đồng cho thuê nhà xưởng phải được các bên giao kết dựa trên tinh thần tự nguyện. Người đại diện tổ chức ký kết hợp đồng thuê xưởng phải có đầy đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 3. Hợp đồng cho thuê được lập thành văn bản. Các điều khoản thoả thuận không trái quy định của Bộ luật dân sự 2015 và Luật kinh doanh bất động sản 2014.
 4. Thời hạn thuê xưởng phù hợp với giấy phép hoạt động được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Đồng phục Tiến Bảo tự hào là đơn vị đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại cung cấp dịch vụ báo giá online nhanh trực tuyến tại trang chủ dongphuctienbao.com. Giá đồng phục áo thun của chúng tôi đưa ra cho khách hàng luôn cam kết đi đôi với chất lượng áo với từng chất liệu vải may áo thun đồng phục, từng loại in thêu luôn tốt và uy tín.

Bảng giá may áo thun đồng phục là điều mà khách hàng nào cũng muốn biết trước tiên khi gọi điện tư vấn về đặt áo thun đồng phục ở Tiến Bảo. Giá đồng phục áo thun phản ánh đúng về chất lượng cũng như dịch vụ của công ty bạn đối với từng sản phẩm công ty bạn đang kinh doanh.

TỰ CHECK GIÁ ĐỒNG PHỤC NHANH, CHÍNH XÁC TẠI ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN